سایت زی بت zeybet

جهت ورود به سایت زی بت کلیک کنید

درگاه پرداخت مستقیم | واریز جوایز در کمتر از ۲۴ ساعت

تا ۳۰۰ % شارژ هدیه

ورود به سایت

سایت اصلی زی بت zeybet

سایت زی بت zeybet

سایت زی بت zeybet | سایت شرط بندی زی بت « Zey Bet » | سایت هاي‌ شرط بندی | بازی انفجار | معرفی سایت های شرطبندی | معرفی سایت زی بت

 

معرفی سایت شرط بندی زی بت Zey Bet

سایت شرط بندی زی بت « Zey Bet » یکی از سایت هاي‌ شرط بندی می‌باشد کـه دارای درگاه بانکی مطمئن و معتبر اسـت امروز بـه معرفی این سایت و مشخصه هاي‌ مهم این سایت میپردازیم.

 

جزئیات سایت شرطبندی زی بت

آدرس بدون فیلتر: http://zz3zz.club
آدرس کانال تلگرام: zeybet90
آدرس صفحه اینستاگرام: zeybet90
سایت شرطبندی زی بت هم از اسکریپت مشابه با اسکریپت سایت هاي‌ شرطبندی داخلی استفاده میکنید، این وب سایت بازی هاي‌ کازینویی را نیز پوشش می‌دهد.

اپلیکیشن
کازینو زنده
بازی پوکر
تخته نرد
پرداخت با بیت کوین
بانس و جوایز

سایت زی بت zeybet

حداقل مبلغ واریز 10 هزار تومان
حداقل مبلغ برداشت 50 هزارتومان و حداکثر 10 میلیون تومان
روش هاي‌ شارژ حساب پرفکت مانی، وب مانی، درگاه بانکی، ووچر پارس پی
روش هاي‌ برداشت کارت بانکی و شبا
ورود بـه سایت: zz3zz.club
ثبت نام برای ایران : دارد
پشتیبانی تمام رشته هاي‌ ورزشی : ۱۵ رشته ورزشی
روش هاي‌ افزایش موجودی : کارت بـه کارت ؛ ووچر پرفکت مانی، پول پرفکت مانی
روش هاي‌ برداشت جایزه : برداشت از طریق بانک «عدد شبا» و از طریق کارت بـه کارت
قابیت پرداخت با بیت کوین : ندارد
قابلیت شرط بندی سیستمی : ندارد
قابلیت شرط بندی میکس: دارد

 

معرفی سایت شرطبندی زی بت

سایت شرطبندی زی بت از ان دست سایت هایي اسـت کـه چندان نمی‌توان در مورد مطمئن بودن ان اظهار نظر کرد. تلگرام این سایت، تنها 6 عضو دارد و آدرس صفحه اینستاگرام معرفی شده از سوی زی بت، در لحظه نگارش این مطلب غیرفعال بوده و اثری از فعالیت دقیق این سایت در شبکه هاي‌ اجتماعی دیده نمی‌شود.

سایت zeybet یک سایت شرط بندی فوتبال می‌باشد کـه با ارائه بازی هاي‌ کازینویی نیز توانسته در میان همه ی بـه شهرت قابل توجهی دست یابد ودر این جا بـه صورت اختصار درباره ي این سایت نسبتا جدید ولی پر قدرت بحث خواهیم کرد و مزایای سایت را بررسی خواهیم کرد.

 

سایت شرط بندی zeybet حدود 2 سال میشود کـه در عرصه ي پیش بینی مسابقات فوتبال و مسابقات ورزشی دیگر وارد شده اسـت و با بهرهگیری از اسکریپت هاي‌ فوق تخصصی در راستای پیش بینی توانسته بسیاری را بـه خود علاقه مند سازد.

 

اعتبار سایت پیش بینی zeybet

اعتبار سایت هاي‌ پیش بینی با توجه بـه سرعت سایت ها و قدرت درگاه هاي‌ بانکی سنجیده می‌شود از این رو سایت پیش بینی zeybet بهترین درگاه هاي‌ بانکی ممکن را در پنل سایت خود دارد و درگاه هاي‌ آنی ریالی همواره اولویت اول سایت بوده اسـت از اینرو تیم پشتیبانی سایت بـه صورت 24 ساعته آماده رفع هر گونه مشکلی هستند و احتمال پیدا شدن باگ را بـه حد اکثر رسنده اند.

 

سایت zey bet جزء معدود سایت هایي می باشد کـه علاوه بر درگاه بانکی ریالی، استفاده از بیت کوین و پرفکت مانی نیز دراین سایت ممکن شده اسـت و از این نظر از تعداد زیادی از سایت هاي‌ مشابه برتر می باشد.

 

پیشبینی فوتبال و مسابقات ورزشی در آدرس zeybet

سایت شرط بندی zey bet برای علاقه مندان بـه پیش بینی این سایت را استارت کرده اسـت پس این سایت بـه صورت تخصصی بر روی پیش بینی مسابقات فعالیت میکند از جمله این فعالیت نیرومند می‌توان بـه تحلیل هاي‌ بازی هاي‌ فوتبال بـه خصوص بازی هاي‌ لیگ ایران و جزیره اشاره کرد کـه هم ضرایب و هم احتنالاب بازی در تلگرام و سایت برای شـما ارائه شده اسـت و میتوانید از این مهم بهره مند شوید.

 

امکان بت کردن بـه صورت میکس و یا چند تایی در سایت zeybet فراهم شده اسـت و با میکسی از بازی ها ضریب خودرا چند برابر کنید.امّا سایت شرط بندی zeybet برای علاقه مندان بـه رشته هاي‌ دیگر نیز امکان بت و پیش بینی را فراهم کرده اند و اگر علاقه مند بـه پیش بینی هستید و رشته ي ورزشی دیگری بـه جز فوتبال را دنبال می کنید، شـما نیز میتوانید دراین سایت بازی . پیش بینی کنید.

 

سایت پیش بینی zeybet برای علاقه مندان بـه بازی هاي‌ کازینویی نیز تدابیری دیده اسـت تا همه ی از سایت بهره مند شوند از این رو بازی هایي نظیر پوکر، بلک جک، بازی انفجار zeybet، بازی مونتی و بازی هاي‌ مشابه دیگری در سایت طراحی نموده اسـت. برای آموزش بازی انفجار کلیک کنید.

 

zeybet

سایت شرط بندی zeybet حدود 2 سال می شود که در عرصه ی پیشبینی مسابقات فوتبال و مسابقات ورزشی دیگر وارد شده است و با بهره گیری از اسکریپت های فوق تخصصی در راستای پیشبینی توانسته بسیاری را به خود علاقه مند سازد.

اعتبار سایت زی بت zeybet

اعتبار سایت های پیشبینی با توجه به سرعت سایت زی بت zeybet ها و قدرت درگاه های بانکی سنجیده می شود از این رو سایت پیش بینی zeybet بهترین درگاه های بانکی ممکن را در پنل سایت زی بت zeybet خود دارد و درگاه های آنی ریالی همواره اولویت اول سایت زی بت zeybet بوده است از اینرو تیم پشتیبانی سایت زی بت zeybet به صورت 24 ساعته آماده رفع هرگونه مشکلی هستند و احتمال پیدا شدن باگ را به حد اکثر رسنده اند.

سایت zey bet جزء معدود سایت زی بت zeybet هایی می باشد که علاوه بر درگاه بانکی ریالی، استفاده از بیت کوین و پرفکت مانی نیز در این سایت زی بت zeybet ممکن شده است و از این نظر از بسیاری از سایت زی بت zeybet های مشابه برتر می باشد.

پیشبینی فوتبال و مسابقات ورزشی در آدرس zeybet

سایت شرط بندی zey bet برای علاقه مندان به پیشبینی این سایت زی بت zeybet را استارت کرده است پس این سایت زی بت zeybet به صورت تخصصی بر روی پیشبینی مسابقات فعالیت می کند از جمله این فعالیت قدرتمند می توان به تحلیل های بازی های فوتبال به خصوص بازی های لیگ ایران و جزیره اشاره کرد که هم ضرایب و هم احتنالاب بازی در تلگرام و سایت زی بت zeybet برای شما ارائه شده است و می توانید از این مهم بهره مند شوید.

امکان بت کردن به صورت میکس و یا چند تایی در سایت زی بت zeybet فراهم شده است و با میکسی از بازی ها ضریب خود را چند برابر کنید.

 

اما سایت زی بت zeybet برای علاقه مندان به رشته های دیگر نیز امکان بت و پیشبینی را فراهم کرده اند و اگر علاقه مند به پیشبینی هستید و رشته ی ورزشی دیگری به جز فوتبال را دنبال می کنید، شما نیز می توانید در این سایت زی بت zeybet بازی . پیشبینی کنید.

سایت زی بت zeybet

سایت پیش بینی zeybet برای علاقه مندان به بازی های کازینویی نیز تدابیری دیده است تا همه از سایت بهره مند شوند از این رو بازی هایی نظیر پوکر، بلک جک، بازی انفجار zeybet، بازی مونتی و بازی های مشابه دیگری در سایت زی بت zeybet طراحی نموده است. برای آموزش بازی انفجار کلیک کنید.

سایت شرط بندی zey bet با بررسی و مشاهده ی میز ها و گیم های سایت زی بت zeybet ایجاد هرگونه مشکل را در سایت زی بت zeybet از بین برده است و با ایجاد محیطی امن به دور از هرگونه قیچی و مشکل دیگری این سایت زی بت zeybetرا به یکی از بهترین سایت حال حاضر تبدیل کرده است.

 

معرفی، آموزش و سایت زی بت zeybet

بازی Monti یا بازی مونتیگو یکی از جدیدترین محصولات برنامه نویس و خواننده موفق این روزهای ایران به حساب می آید. وی به همراه تیم برنامه نویسی اش پیش از این چندین بازی محبوب کازینویی نظیر بازی انفجار را طراحی و برنامه نویسی کرده بود و پس از انتشار بازی انفجار ۱ و ۲، اینبار با بازی شرطی مونتی به عرصه بازی های کازینویی برگشته است.

بازی مونتی چیست ؟

همانطور که در بالاتر آوردیم، این بازی نام خود را از برنامه نویسش مونتیگو گرفته است. Monti یک بازی کازینویی جدید و بسیار مشابه بازی انفجار می باشد. با این تفاوت که در این بازی اینبار با محیطی ساده تر و کاربردی تر مواجه هستیم. این بازی هم اکنون در سایت های شرط بندی معتبر به لیست بازی های کازینویی اضافه گردیده است و احتمال داده می شود در آینده ای نزدیک جا پای بازی های بزرگ کازینویی نظیر بازی انفجار بگذارد. در حال حاضر انفجار محبوب ترین بازی کازینویی به حساب می آید و تقریبا ۹۰% کاربران سایت زی بت zeybet های شرط بندی به انجام این بازی می پردازند. اگر به دنبال آموزش بازی انفجار هستید بر روی متن مربوطه کلیک کنید.

بازی مونتی چگونه است ؟ (آموزش بازی مونتی زی بت zeybet )

نحوه بازی مونتی به این صورت می باشد که ابتدا باید وارد یک سایت زی بت zeybet شرط بندی معتبر برای انجام این بازی شوید. برای این منظور بر روی گزینه “ورود به سایت زی بت zeybet ” در بالا و پایین این پست کلیک کنید.

سپس شما با صفحه ای مشابه تصویر بالا رو به رو خواهید شد. این بازی یک بازی کازینویی و شرط بندی بر اساس شانس و پیش بینی صحیح به حساب می آید. روش انجام بازی به این صورت است که کاربر می بایست یک پیش بینی بر روی یک عدد شانس انجام دهد. عدد شانس می بایست عددی بین ۱ تا ۹۹ باشد که در سیستم این وب سایت زی بت zeybet از روی کدهای md5 ثبت می شود. از همین رو جلوی هرگونه تقلب و هک در این بازی گرفته می شود و عددها کاملا به صورت تصادفی و با الگوریتم های ویژه ثبت می شوند.

سایت زی بت zeybet

شما در ابتدا می بایست مبلغ مرتبط با خود را وارد کنید و عدد شانس خود را نیز ثبت کنید. سپس سیستم بر اساس عدد شما به شما شانس برد می دهد. اگر عدد شانس شما بیشتر از عددی که سیستم در آن به پایان می رسد باشد، شما برنده آن دست خواهید شد و اگر هم کمتر از عدد شانس باشد، شما بازنده خواهید بود.

بد نیست بدانید که سایت های زی بت ، سایت زی بت zeybet و سایت زی بت zeybet این بازی را با بالاترین کیفیت ممکن ارائه کرده اند و می توانید از این سایت زی بت zeybet ها نیز برای بازی استفاده نمایید.

به عنوان مثال اگر شما عدد شانس را بر روی ۵۱ ثبت کنید و سیستم در عدد ۵۳ بسته شود، شما برنده خواهید شد و بلعکس.

سایت شرط بندی زی بت zeybet

سایت زی بت zeybet های زیادی خدمات شرط بندی ارائه می کنند ولی تعداد کمی سایت زی بت zeybet شرط بندی معتبر هستند که به عنوان سایت زی بت zeybet بازی مونتی معتبر و مورد اعتماد شناخته می شوند. این بازی در وب سایت زی بت zeybet هایی نظیر تاینی بت و پابلو بت هیچگونه باگی ندارد و شما می توانید با خیال امن از انجام آن لذت ببرید. برای این منظور کافیست بر روی گزینه “ورود به سایت زی بت zeybet ” در بالای این پست کلیک کنید تا به صورت خودکار به معتبرترین سایت زی بت zeybet بازی مونتی یا سایت زی بت zeybet بازی مونتیگو منتقل شوید.

  • آدرس جدید تاینی بت TINYBET

اپ

اپلیکیشن بازی مونتی زی بت zeybet

این بازی دارای اپلیکیشن نیز می باشد. البته این اپلیکیشن متصل به سایت زی بت zeybet شرط بندی اصلی این بازی است که از دیگر امکاناتی نظیر سایر بازی های کازینویی همچون انفجار و پوکر و … و همچنین بخش پیش بینی نیز بهره می برد. همچنین این اپلیکیشن دارای درگاه پرداخت مستقیم نیز می باشد.

  • دانلود اپلیکیشن بازی مونتی

در روزهای آینده اطلاعات و آموزش های بیشتری را پیرامون این بازی برای شما خواهیم آورد. همچنین با توجه به کلاهبرداری برخی سایت زی بت zeybet های نامعتبر در زمینه شرط بندی، پیشنهاد می کنیم برای ورود به یک سایت زی بت zeybet معتبر بازی مونتی بر روی گزینه “ورود به سایت زی بت zeybet ” در بالای این پست کلیک کنید تا جلوی هرگونه خطا و کلاهبرداری در این مورد گرفته شود.

web hit counter
سایت زنون بت Xenonbet ورود به سایت زنون بت سایت شرط بندی زنون بت سایت زی بت zeybet سایت شرط بندی زی بت سایت شرط بندی سحر قریشی سایت شرط بندی شاخ های اینستا سایت شرط بندی شایع shayea سایت شهر بت shahrbet سایت شرط بندی شهر بت ورود به سایت شهر بت